Tag: Dış ticaret

Ocak ayı cari açık verisi açıklandı

Ocak ayında cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 2.98 milyar dolar azalarak 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 42.9 milyar dolara geriledi.

Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2 milyar 637 milyon dolar azalarak 2 milyar 563 milyon dolara düşmesi ve net hizmet gelirlerinin 277 milyon dolar artarak 990 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

ÖDEMELER DENGESİ
2014 2015
  (Milyon ABD Dolar) Ocak Ocak
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -4.982 -2.002
1. İhracat 13.285 13.359
2. İthalat 18.485 15.922
  Mal Dengesi -5.200 -2.563
3. Hizmet Gelirleri 2.637 2.834
4. Hizmet Giderleri 1.924 1.844
  Mal ve Hizmet Dengesi -4.487 -1.573
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 359 313
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 900 816
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -5.028 -2.076
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 46 74

 

12 AYLIK CARİ AÇIĞIN SEYRİ:

  2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
(Milyon ABD Dolar) Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
CARİ İŞLEMLER HESABI -62.156 -59.888 -56.685 -52.714 -52.086 -48.149 -47.907
2014 2014 2014 2014 2015
Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak
-46.838 -45.831 -47.390 -45.846 -42.866

 

2014 cari açığı 45.84 milyar dolar oldu

2014 yılı cari açığı 45.84 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılında cari açık 65 milyar dolar olmuştu. Düşen petrol fiyatlarının etkisiyle cari açık son dört yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Cari işlemler açığı, 2014 yılında 45.84 milyar dolar ile, 45.4 – 45.5 milyar dolar dolayında olan beklentilere paralel gerçekleşti. merkez bankası verilerine göre, cari işlemler açığı 2013 yılındaki 64.66 milyar dolardan 18.82 milyar dolar azaldı. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 16.32 milyar dolar azalarak 63.59 milyar dolara düşmesi, net hizmet gelirlerinin 2.51 milyar dolar artarak 25.35 milyar dolara yükselmesi ve birincil gelir açığının 263 milyon dolar azalarak 8.72 milyar dolara gerilemesi etkili oldu” denildi.

73 MİLYON DOLAR ARTTI

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net varlıklar, 2013 yılına göre 3.42 milyar dolar artarak 7.05 milyar dolar olarak gerçekleşti. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net yükümlülükler, 2013 yılına göre 73 milyon dolar artarak 12.53 milyar dolar oldu.

EUR/TRY Paritesi 10.11.2014 (Alb Menkul)

EURTRY (2,80 Seviyesi Önemini Koruyor)

Cuma günü Euro Bölgesi’nde Almanya ihracat, ithalat ve dış ticaret fazlası verileri beklenti üzerinde gelirken, sanayi üretim verisi beklenti aşağısında kaldı. EURTRY paritesinde aşağı yönlü hareketler yaşanmakla birlikte 2,80 seviyesi üzerinde tutundu.

Bugün yurtiçinde aylık beklentisi yüzde 1,5 ve yıllık beklentisi yüzde 3,9 olan sanayi üretim verisi takip edilecekken Euro Bölgesi’nde önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Teknik olarak paritenin 2,8000 üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda alımlar etkili olabilir. Bu kapsamda 2,8210 ve 2,8320 seviyeleri hedeflenebilir. Paritenin 2,80 desteğini kırması durumunda ise 2,7950 ve 2,78 seviyeleri ön plana çıkmaktadır.

Direnç: 2,8210 – 2,8320 – 2,8460
Destek: 2,8000 – 2,7950 – 2,7800

Sektör ve Şirket Haberleri 07.11.2014 (Tacirler Yatırım)

Kütahya İl Özel İdaresi’nin Zorlu Enerji’nin Simav Jeotermal sahası arama ruhsatı süresinin bir yıl süreyle uzatılmasına ilişkin talebinin reddine dair işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan 2014/698 Esas sayılı davada yürütmenin durdurulmasına Zorlu Enerji lehine karar verdi.***

Tofaş Yönetim Kurulu, üretimine 2016 yılında Tofaş Bursa fabrikasında başlanması ve 2016-2023 yılları arasında yaklaşık 700.000 adet araç üretilmesini hedefleyen, sedan modeli ile aynı platformu kullanarak üretilecek olan Hatchback ve Station Wagon olmak üzere iki yeni model araç için toplam 520 milyon dolar tutarındaki yatırım projesinin onaylanmasına karar verdi.***

Yıldız Holding, Gözde Girişim’in %10’a kadar kısmının blok satışı konusunda verdiği yetkiyi 6 ay süreyle dondurdu.

GSD Denizcilik (“Şirket”) Yönetim Kurulu, Şirket’in ana ortağı GSD Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığı GSD Dış Ticaret A.Ş. ile bu şirketin aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketce devralınması suretiyle Şirket bünyesinde birleşilmesi işlemi dolayısıyla, Şirket’in 30.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 22.180.855,64 TL artırılarak ve artırılan sermayenin tamamı için (C) Grubu pay ihraç edilerek 52.180.855,64 TL’ye çıkarılmasına karar verdi.

Trakya Cam, Romanya’da mukim Glass Corp S.A. bağlı ortaklığımızın otomotiv camları yatırımının açılışının gerçekleştirildiğini duyurdu.***

Beşiktaş, Şirketin hakim ortağı BJK Derneği Yönetim Kurulu’nun kararı uyarınca Şirket pay senetlerinin Borsada satılmasına karar verildiği açıklandı.***

Torunlar GYO, İstanbul ili Eyüp ilçesi Güzeltepe (Alibeyköy) Mah. Çobançeşme mevkiinde Torunlar GYO A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Karma Kullanım Konut Kompleksi” projesi ile ilgili olarak yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu sonuçlanmış ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından ÇED olumlu belgesi verildiği açıklandı.***

Kuyumcukent GYO, T.C. Merkez Bankası A.Ş. ‘ne karşı dava açılması amacıyla yeterli hukuki bilgi ve belgenin mevcut olduğunun belirlenmesi nedeniyle Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinden kaynaklanan 2.326.895,84 TL tutarında alacak davası açılmasına karar verildiği açıklandı.***

Sektör ve Şirket Haberleri 30.09.2014 (Tacirler Yatırım)

TSKB, Citibank N.A.’dan enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanında kullanılmak üzere temin ettiği 40.000.000.-(Kırk milyon) ABD doları tutarındaki krediye dair anlaşmayı 25.09.2014 tarihinde İstanbul’da imzaladığını açıkladı. Söz konusu kredinin 30.000.000-(Otuz milyon) ABD dolarlık kısmında Overseas Private Investment Corporation’ın (OPIC) garantisi bulunmakta.***

Akbank, ABD Hükümeti’nin kalkınma finans kurumu OPIC ile 175 milyon ABD Doları tutarında 15 yıl vadeli kredi temini için anlaşma imzalandığı açıklandı.***

GSD Holding, Şirket’in bağlı ortaklığı GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin, 4 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe giren Çin’de kurulu Yangzhou Dayang Shipbuilding Co., Ltd. tersanesi ile bir adet 63,500 DWT taşıma kapasiteli yeni yapım kuru yük gemisinin inşa sözleşmesi kapsamındaki 4039 kabuk numaralı gemi yapımı tamamlanmış olduğundan, GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin 29 Mayıs 2013 tarihli 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu’nca kararlaştırıldığı gibi, GSD Dış Ticaret A.Ş., Yangzhou Dayang Shipbuilding Co., Ltd. ve GSD Dış Ticaret A.Ş.’nin %100 sermaye payına sahip olduğu Malta’da kurulu bağlı ortaklığı olan Zeyno Maritime Ltd. arasındaki “Taraf Değişikliği Sözleşmesi” ve bunun uygulanmasına yönelik “Üç Taraflı Sözleşme” gereğince Zeyno Maritime Ltd. adına tescillenmek üzere, 29 Eylül 2014 tarihinde Çin’de teslim alındığı açıklandı.***

Sektör ve Şirket Haberleri 24.09.2014 (Tacirler Yatırım)

Karel Elektronik, Türk Telekom’un açtığı GKTS projesi bakım çözüm ortaklığı ihalesini 8.786.654,32 TL sözleşme bedeli ile kazandı. Söz konusu sözleşme kapsamında, 1 yıl sure ile, Türkiye genelinde kurulu bulunan ve sabit telefon ve internet hizmetlerini sağlayan gelişmiş kablosuz telefon sistemlerinin (GKTS) tüm teçhizat ve altyapı işletmesi şirketimiz tarafından yapılacaktır.***

Rodrigo Tekstil, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde açılması planlanan 6 adet mağazanın araştırmasının tamamlandığını ve lokasyonların belirlendiğini açıkladı.***

Albaraka, 12 ülkeden 17 bankanın katılımı ile toplam 151 milyon dolar ve 54,4 milyon Euro’luk Murabaha Sendikasyon Kredisi sağladığını, 1 yıl vadeli olarak temin edilen murabaha sendikasyon anlaşmasının maliyeti LIBOR / EURIBOR + 110 bps olarak gerçekleştiğini açıkladı.***

Vakıfbank, ING Bank’ın ajan banka ve koordinator olarak yer aldığı, 16 ülkeden 26 bankanın katılımıyla 168,5 milyon ABD Doları ve 528,75 Milyon Avro tutarında 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzalanarak, 2013 yılı Eylül ayında alınan kredi %110 oranında yenilendiğini, dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak kredinin toplam maliyeti Libor +%0,90 ve Euribor +%0,90 olarak gerçekleştiğini açıkladı.***

Temapol, diagnostik konusunda Uluslararası alanda faaliyet gösteren Abbott Laboratuarları İth.İhr.ve Tic.Ltd.Şti. ile Cihaz ve Ürün Çerçeve Sözleşmeleri yapmak için görüşmelere başladığını açıkladı.***

Sektör ve Şirket Haberleri 17.09.2014 (Tacirler Yatırım)

Trabzonspor, Türk Hava Yolları ile forma sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı. Reklam sponsorluğu kulübün UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı müsabakalarda geçerli olacak.***

Petkim, Goldman Sachs International ile %100 iştirak olan Petlim Limancılık A.Ş. paylarının devri konusundaki müzakerelerin olumlu bir şekilde devam ettiği açıklandı.***

İş Bankası, 326 milyon ABD Doları ve 756 milyon Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı kredi dilimi halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalandığı, 18 ülkeden, 41 bankanın katılımıyla sağlanan ve dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti sırasıyla Libor + %0,90 ve Euribor + %0,90 olarak gerçekleştiği açıklandı.***

Arçelik, yurtdışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan 350 milyon EUR tutarında, 7 yıl vadeli, % 4 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %3,875 olan tahvillerin satışına ilişkin tutarlar Şirket hesaplarına aktarıldığı açıklandı.***

Reysaş, portföyde yer alan Kocaeli İli Çayırova İlçesi Akse Mahallesi 2087 Ada 3 Parsel üzerindeki 7.931 m2 deponun, ek olarak yapılacak ofis alanı ile birlikte toplam 4.200 m2 depolama alanı Mono Sanal Mağazacılık Tic.Ltd.Şti.(N11)’e 3 yıllığına kiraya verildiği, kiraya verilen depodan 3 yılda yaklaşık KDV dahil 2.300.000 USD gelir elde edileceği açıklandı.***

Bossa, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia Rating, Şirketi “Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yatırım Yapılabilir” kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu “A-(Trk)”, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu “A-1 (Trk)” olarak belirlemiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümlerini ise “Pozitif” olarak revize ettiğini açıkladı.***

Park Elektrik, Şirketin, 30.06.2014 tarihli finansal tabloları esas alınarak bütün aktif ve pasifi ile kül halinde devrolma yolu ile birleşmesine ilişkin olarak SPK ve EPDK’na başvuru yapıldığı açıklandı.***

THY, Ocak-Ağustos 2013 döneminde 31,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2014 yılının aynı döneminde %14,8 artışla 36,4 milyon’a ulaşrığı, yolcu sayısındaki artış iç hatlarda %16,0, dış hatlarda %14,0 oranında olduğu açıklandı.***

Zorlu Enerji, %100 hissedarı olduğu Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.’nin Osmaniye’de kurmayı planladığı 60 MW’lık Demirciler RES projesi için verilen üretim lisansı EPDK tarafından tadil edilerek lisansta yer alan tesis tamamlama süresi 08.09.2015 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.***

Sanifoam, Adana’da lojistik depo olarak faaliyet gösteren şubenin, bölgede ki ana sanayiden alınan sipariş miktarının dört katına çıkması sebebiyle büyütme kararı alındığı, artan sipariş nedeniyle varolan 100 m2 lik depo yerine ,1000 m2 lik bir üretim tesisi kiralandığı, gerekli makina parkının da tesis edilmesiyle birlikte yeni üretim yerinin Ekim başından itibaren faaliyete geçeceği açıklandı.***

Alternatifbank, Bankanın Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde 11/07/2014 tarihinde yapmış olduğu ve kamuoyuna duyurduğu başvuruya ilişkin olarak henüz önemli bir gelişme kaydedilmediği açıklandı.***

BİST 100 Yorumu 04.09.2014 (Tacirler Yatırım)

BİST 100 endeksi güne 280 puan artış ile 80990 puandan başladı. Gün içerisinde 81556 seviyelerine kadar yükselen endeks günü %0.72 artış ile 81292 puandan kapattı. Endeksin gördüğü en düşük seviye 80897 oldu. Sanayi endeksi %0.13 artarken, bankacılık endeksi ise %0.92 artış gösterdi.***

Endekste direnç noktaları 82000, 82500 ve 84000 seviyelerinde yer almaktadır. Destekler ise 79000, 77800 ve 76500’dedir.***

Bugün açıklanacak veriler arasında Almanya’da Temmuz ayı fabrika siparişleri; İngiltere’de Merkez Bankası faiz kararı; ABD’de Ağustos ayı ADP istihdam değişimi, Temmuz ayı dış ticaret dengesi, haftalık işsizlik başvuruları, 2. çeyrek tarım dışı verimlilik, 2. çeyrek birim işgücü maliyetleri, Ağustos ayı Markit birleşik PMI ve ISM imalat dışı bileşik endeksi yer almaktadır.***

USD/JPY Paritesi 04.09.2014 (İntegral Menkul)

USD JPY Paritesinde dün 8 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, 105,30 direnci üzeri hareketlerin sınırlı kaldığını görmekteyiz. Japonya’da sağlık bakanlığına, $1,2 trilyonluk sağlık fonları üzerinde reform yapılmasını destekleyen Shiozaki’nin atanması Yende kar realizasyonları getirirken, Abe’nin konuşmasında da yeni vergiler için Japonya verileri takip edilecektir açıklaması paritedeki yükselişleri sınırlayan diğer bir etken olarak görülmektedir. Nikkei’de vergi artı söylemleriyle beraber 0,25 negatif seyrini koruyor. ABD tarafında ise dün fabrika siparişleri ve mortgage başvurularının da beklentiyi karşılayamaması geri çekilmelere neden oldu. Bugün ABD’de 15:30’da açıklanacak dış ticaret, işsizlik başvuruları, hizmetler PMI verisi takip edilecektir. USD JPY Paritesi teknik olarak incelendiğinde 147,30’dan başlayan düşüş trendi üzerinde 105,00 direncinin aşılması sonrası 105,30’da zzorlanma görülürken, dün geri çekilmelerde 105,00 üzerinde tutunma sağlanamaması ile 104,75 seviyesinden destek bulmasına sebep oldu. 4 saatlikte MACD’nin verdiği negatif uyuşmazlık sinyaline dikkat edilmeli. Daha öncesinde MACD ve fiyatlar arasında uyuşmazlık görülürken, MACD’nin pozitif bölgedeki hacmini daralttığı görülüyor. Bugün paritede geri çekilmelerde 104,60 / 104,35 ve 104,10 destek seviyeleri dikkat çekerken toparlanmalarda 105,00 / 105,30-35 ve 105,85 direnç seviyeleri görülmektedir.

USDJPY_20140904085341

GBP/USD Analizi 03.07.2014 (IKON Menkul)

Az da olsa satıcılı işlemler görülen paritede satışların devamı halinde ilk olarak 1.7110 ve 1.7040 desteklerini takip ediyor olacağız. Özellikle 1.7040 ana desteği üzerinde kalıcılığın alım iştahının korunması adına önemli olduğundan daha önce de bahsetmiştik. Öte yandan paritede olası alım yönlü işlemlerde izleyeceğimiz ilk dirençler ise 1.7180 ve 1.7250 seviyelerinde bulunmakta. Bunun için pariteyi yakından ilgilendiren veriler ise İngiltere’de hizmet PMI,ABD’de dış ticaret dengesi, hizmet PMI, işsizlik oranı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve tarım dışı istihdam değişikliği olacak.

Euro/Lira Yorumu 01.07.2014 (Alb Menkul)

TÜFE Verileriyle Yükseldi

Dün Türkiye’de Mayıs ayı dış ticaret açığı beklentiye yakın 7,11 milyar dolar olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde ise günün en önemli verisi olan TÜFE, yıllık bazda beklentiye paralel gelirken çekirdek TÜFE beklentilerin üzerinde açıklandı. Bu kapsamda değerlenen Euro ile hareket eden parite yükseldi.

Bugün Türkiye’de imalat PMI verisi izlenecekken Euro Bölgesi’nde İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi imalat PMI verileri, Almanya işsizlik değişimi, Almanya ve Euro Bölgesi işsizlik oranı verileri izlenecektir.

Halen 2,9000 seviyesi üzerinde seyreden parite bu seviye üzerinde kalması halinde 2,9135 direncini, bu seviyeden gevşemesi halinde ise 2,8920 seviyesini hedefleyebilir.

Direnç: 2,9135 – 2,9240 – 2,9370
Destek: 2,9000 – 2,8920 – 2,8815

Dış ticaret açığı Mayıs ayında azaldı

Dış ticaret açığı Mayıs ayında 7.1 Milyar dolar oldu, beklenti ise 7.13 milyar dolar olacağı yönündeydi

-İhracat %3,6 arttı, ithalat %10,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yılı Mayıs ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %3,6 artarak 13 milyar 750 milyon dolar, ithalat %10,3 azalarak 20 milyar 859 milyon dolar olarak gerçekleşti.

-Dış ticaret açığı %28,7 azaldı

Mayıs ayında dış ticaret açığı %28,7 azalarak 9 milyar 968 milyon dolardan 7 milyar 108 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Mayıs ayında %57,1 iken, 2014 Mayıs ayında %65,9’a çıktı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %0,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2014 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat %0,3, ithalat %2,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2014 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %3,5 arttı, ithalat ise %2,4 azaldı.

-Avrupa Birliği’ne ihracat %16 arttı

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2013 Mayıs ayında %39,1 iken, 2014 Mayıs ayında %43,8 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2013 yılının aynı ayına göre %16 artarak 6 milyar 022 milyon dolar olarak gerçekleşti.

-En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya’ya yapılan ihracat 2014 yılı Mayıs ayında 1 milyar 372 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla Irak (1 052 milyon dolar), İngiltere (818 milyon dolar) ve İtalya (635 milyon dolar) takip etti.

-İthalatta ilk sırayı Çin aldı

Çin’den yapılan ithalat, 2014 yılı Mayıs ayında 2 milyar 112 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Rusya (2 milyar 096 milyon dolar), Almanya (1 milyar 887 milyon dolar) ve ABD (1 milyar 150 milyon dolar) izledi.

Dolar/Lira Yorumu 12.06.2014 (ATIG Menkul Değerler)

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Dış Ticaret Nisan ayı endeksi rakamlarında, İhracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.4, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 1.4 olarak azaldı. Dış Ticaret haddi ise, 2014 Nisan ayında 98.6 puan olarak gerçekleşti. Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklenti raporunda Türkiye’nin büyüme beklentisini yüzde 2.4 olarak açıklarken, bunun sebebinde yüksek enflasyon ve kur devalüasyonlarının etkisinin
Türkiye’nin iç talebinde gerilemeye etkisi olduğunu belirtti. Citigroup ise Türkiye için büyüme tahminini yüzde 2.2’den yüzde 3.5’a yükseltti. Türkiye’de Cari açığın açıklanacağı günde USDTRY’de 2.1180’nin üzerinde 2.1300, aşağı yönlü hareketlerde ise 2.1110’nun altında 2.1035 seviyesi test edilebilir.

Bakır Fiyatları 8 Mayıs 2014 (IKON Menkul)

BAKIR Analizi
En büyük Bakır kullanıcılarından olan Çin’in dış ticaret verilerinin olumlu gelmesi ile sınırlı artış görülen emtiada işlemler 306 direncinin altında devam ediyor. 306 direncinin kalıcılıkla geçilebilmesi halinde izleyebileceğimiz ilk dirençler 312 ve 317 seviyelerinde bulunuyor. 306 direnci altında kalıcı fiyatlanmalarda oluşabilecek geri çekilmelerde ise ilk olarak kritik 301 desteğini takip ediyor olacağız. 301 desteği emtida toparlanma için üzerinde kalıcılık gerektiren öneme sahip.

Cari açık Ocak’ta 4.88 milyar dolar oldu

TCMB’nin verilerine göre Ocak’ta cari açık Ocak’ta 4.88 milyar dolar oldu; yıllıklandırılmış cari açık 64 milyar dolar olarak gerçekleşti

Türkiye’nin ocak ayında cari işlemler açığı 4 milyar 877 milyon dolar, yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı ise 64 milyar 8 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bugün açıklanan ocak ayı cari işlemler açığı, bir önceki yılın ocak ayına göre 932 milyon dolar azalarak 4 milyar 877 milyon dolara geriledi. Yıllıklandırılmış bazda cari işlemler açığı 64 milyar 8 milyon dolar oldu.

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 630 milyon dolar azalışla 5 milyar 239 milyon dolara gerilerken, net hizmet gelirleri 256 milyon dolar artışla 888 milyon dolara yükseldi.

Turizm gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre 85 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 300 milyon dolara, turizm giderleri de 15 milyon dolar tutarında artarak 334 milyon dolara ulaştı.

Yatırım geliri dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre 65 milyon dolar azalarak 515 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu azalışta, “portföy yatırımları” ile “faizlerden oluşan diğer yatırımlar” kalemleri altında net giderlerde görülen gerileme etkili oldu.

Net hata noksan ise 2.22 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez bankası, Ocak ayında altın kaynaklı 175 milyon dolar açık verildiğini söyledi.

 

Almanya’da ihracat arttı

Almanya’da ihracat yüzde 2.2 ile beklentinin üzerinde artış kaydederek 90.7 milyar euroya yükseldi

Almanya’nın Ocak ayında yaptığı ihracat aylık bazda yüzde 2.2 artarak 90,7 milyar euroya yükselerek, Mayıs 2012’den bu yana en büyük artışa işaret etti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini, Almanya’da ihracatın yüzde 1.4 büyüyeceği yönündeydi.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’nın ihracat artışında özellikle Polonya ve İngiltere gibi Euro Bölgesi’ne dahil olmayan Avrupa ülkeleri etkili olurken, Euro Bölgesi üyesi ülkelere ihracatta da artış görülürken ab dışındaki ülkelerde gerileme kaydedildi.

Almanya’nın Ocak ayındaki ithalatı ise yüzde 1.3 artış beklentisine rağmen, bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 büyüdü.

İthalattaki hızlı artışın etkisiyle Almanya’nın dış ticaret fazlası, Aralık 2012’deki 18.3 milyar euro düzeyinden 17.2 milyar euroya geriledi.

AB Komisyonu ticaret fazlasıyla ilgili resmi inceleme başlatmış, Almanya “ekonomik dengesizliğe karşı önlem almaya” çağrılmıştı.

Almanya’nın bu kapsamda özellikle iç tüketimi canlandıracak önlemlere başvurması öneriliyor.

Bursa Çimento Fabrikasi A.Ş. ŞGBF-Yönetim Kurulu Üyeleri

Bursa Çimento Fabrikasi A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Hukukçu Yönetim Kurulu Başkanı Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. – Roda Liman A.Ş. – Ares Çimento A.Ş. – Tunçkül A.Ş. – Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı ) 0,17 Bağımsız Üye Değil
MEHMET CELAL GÖKÇEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mühendis/Sanayici Yönetim Kurulu Üyesi Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. – Roda Liman A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi )- B Plas A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı ) – Bemsa A.Ş. – Bpo A.Ş. – Buseb A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi ) 8,10 Bağımsız Üye Değil
İSMAİL TARMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş., Bursa Beton A.Ş. ve Roda Liman İşl. A.Ş.( Yönetim Kurulu Üyesi ), Atakule GYO A.Ş. – İpekiş Mensucat T.A.Ş. – Tarman Tekstil Tic.A.Ş. – Tarman Dış Ticaret – Tarman Gayrimenkul İnş.Tur.A.Ş. – MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği ) 44,78 Bağımsız Üye Değil
MEHMET MEMDUH GÖKÇEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu Üyesi Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi )-Bemsa Bursa Emprime Plastik San. Tic. A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı ) 0 Bağımsız Üye Değil
BÜLENT SELEN SARPER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İktisatçı-Sanayici Yönetim Kurulu Üyesi Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş.- Sarper İçecek Tic. ve San. A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı ) 0,2 Bağımsız Üye Değil
İRFAN ÜNÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu Üyesi Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi )-Ünürteks Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. ( Müdürü ) 0,41 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
RACİ ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu Üyesi Roda Liman A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi )- Asmar Holding ve Mardaş ( Yönetim Kurulu Üyesi ) 0 Bağımsız Üye Değil
BURHAN EVCİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. – Roda Liman A.Ş. – Ares Çimento A.Ş. – Tunçkül A.Ş. – Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi ) 0 Bağımsız Üye Değil
İRFAN ULUŞ Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İktisatçı-Sanayici Murakıp ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Göllü İpek Tekstil Tic. San. A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkan Vekili ) 0 Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
TUĞRUL DİRİMTEKİN Erkek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Eren Bağımsız Denetim ve Y.M.M. ( Ortağı ve Bursa Şubesi Müdürü ) 0 Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=343390

Altın ithalatı ilk kez geriledi

Altın ithalatı ilk kez geriledi…

Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret verilerine göre, ihracat 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 12 milyar 473 milyon dolar olmuş, ithalat ise yüzde 2,6’lık artışla 19 milyar 292 milyon dolara yükselmiştir. Dış ticaret açığı ise 2014 yılı Ocak ayında yüzde 6,8 azalarak 6 milyar 819 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2013 Ocak ayındaki yüzde 61,1’den 2014 Ocak ayında yüzde 64,7’e yükseldi.

Ocak ayı dış ticaret açığının piyasa beklentilerinin altında geldiğini görüyoruz Piyasanın beklentisi Ocak ayında 7,20 milyar dolar bir dış ticaret açığı verilmesi yönündeydi.

Altın ithalatına baktığımız zaman ise 2013 Ocak ayında 772 milyon 69 bin dolar olan altın ithalatının 2014 Ocak ayında yüzde 41,3 azalarak 453 milyon 229 bin dolar seviyesine gerilediğini görüyoruz. 2013 yılı Aralık ayında ise 1 milyar 477 milyon dolarlık bir altın ithalatının söz konusu olduğunu görüyoruz. Altın ithalatının gerilemiş olmasının dış ticaret açığının düşük çıkmasında etkili olduğunu görüyoruz.

Ekonomik faaliyetlerine göre sektörler incelendiğinde imalat sanayi sektörü ihracatını yüzde 9,3 artırarak 11 milyar 527 milyon dolar ile bu alanda ilk sırayı aldığını görüyoruz. İthalatta ise yine imalat sektörü 14 milyar 349 milyon dolar ile bu alanda başı çekiyor. En çok ticaret yaptığımız bölge olan Avrupa Birliği’ne olan ihracatın ise yüzde 13,7’lik artış gösterdiğini gözlemliyoruz. AB ülkelerinin ihracattaki payı 2013 yılı Ocak ayında yüzde 42,1 iken, 2014 yılı Ocak ayında yüzde 44’e yükseldi. Bu dönem içerisinde en çok ihracat yapılan ülke 1 milyar 259 milyon dolarla Almanya olurken, ithalatta ilk sırayı 2 milyar 449 milyon dolar ile Rusya aldı.

 

Kaynak : ALB Menkul